Ilmaiset toimituskulut kaikkiin yli 80€ tilauksiin!

Yksityisyydensuoja


Verkkokaupan henkilötietojen rekisterinpitäjä on Vim Digital Oy (3186318-3), osoite Runeberginkatu 25 a 25 , 00100, Helsinki, Suomi ja sähköposti info@revohka.fi.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
 • toimitusosoite tai pakettiautomaatin sijainti;
 • tavaroiden ja palveluiden hinta ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
 • asiakastukitiedot;
 • pankkitili;
 • IP-osoite.

Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallinnointiin ja tavaroiden toimittamiseen.
 • Ostohistoriatietoja (ostopäivämäärä, tavarat, määrä, asiakastiedot) käytetään ostettujen tavaroiden ja palveluiden yleiskuvan kokoamiseen, asiakkaiden mieltymysten analysointiin ja muun muassa kuluttajariitojen ratkaisemiseen.
 • Pankkitilin numeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.
 • Henkilötietoja, kuten asiakkaan sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja nimeä, käsitellään tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvien kysymysten käsittelemiseksi (asiakastuki). Sähköpostia käytetään myös laskujen välittämiseen, ja puhelinnumeroa käytetään asiakkaan ilmoittamiseen hänen tavaroidensa saapumisesta pakettiautomaattiin.
 • Markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien uutiskirjeet, profilointi ja digitaalinen mainonta, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.
 • Verkkokaupan käyttäjien IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna ja verkkokäyttötilastoja varten.

Oikeudellinenperusta

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttäminen (asiakkaan tilausten hallinnointi, toimitus, tavaroiden palauttaminen ja maksujen palauttaminen).
 • Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. kirjanpitoa varten).
 • Henkilötietojen käsittely eli ostohistoriatietojen kerääminen mahdollisten kuluttajariitojen ratkaisemiseksi on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun vuoksi.

  Henkilötietojen vastaanottajat

  Henkilötiedot välitetään verkkokaupan asiakastukeen ostohistorian hallinnoimiseksi ja asiakasongelmien ratkaisemiseksi.
  • Nimi, puhelinnumero ja tuotteen SKU-numero välitetään yhteistyökumppaneille tilausten täyttämispalvelua varten.
  • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelujen tarjoajalle. Jos tavarat toimitetaan kuriirin välityksellä, asiakkaan yhteystiedot ja osoite välitetään kuriirille.
  • Nimi ja ostohistoria välitetään kirjanpitoyhtiölle kirjanpitotoimien suorittamista varten.

   Tietoturva ja pääsy tietoihin

   • Henkilötietoja tallennetaan zone.ee:n palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueen valtioiden alueella. Tietoja voidaan välittää valtioihin, joiden tietosuojan taso on Euroopan komission mukaan riittävä, tai kolmannen valtion yritykseen, johon on sovellettu tietosuoja-asetuksen 46 tai 47 artiklassa tai 49 §:n 1 momentissa mainittua suojatoimintoa.
   • Verkkokaupan henkilökunnalla on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten kysymysten ratkaisemiseksi ja asiakastuen tarjoamiseksi.
   • Verkkokauppa soveltaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta. Nämä toimenpiteet ovat: 1) tietojenvaihto verkkokaupan kanssa tapahtuu salatun yhteyden kautta (TSL); 2) sähköpostien lähettämisessä käytetään vakiosalausta: 3) verkkokaupan palvelimia suojaa palomuuri ja asianmukainen virussuojaus; 4) verkkokaupan palvelimista erillään säilytetään säännöllisesti varmuuskopioita.
   • Henkilötietoja välitetään henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoajalle ja tietojen isännöitsijöille) verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijöiden välisten sopimusten perusteella. Tietoja käsitellessään henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia varmistamaan asianmukaiset suojatoimet yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti.

    Henkilötietojen saanti ja oikaisu

    • Henkilötietoja voi tarkastella ja oikaista verkkokaupan asiakaspalvelun kautta. Jos pyyntö henkilötietojen saamiseksi on tehty sähköisesti, tiedot toimitetaan myös yleisesti käytetyillä sähköisillä välineillä.

    Suostumuksen peruuttaminen

    • Jos henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa tekemällä asiaankuuluvat muutokset käyttäjätilin asetuksiin tai ilmoittamalla asiasta asiakastukeen sähköpostitse.

    Varastointi

    • Henkilötietoja ei säilytetä, lukuun ottamatta kirjanpitoon tai kuluttajariitojen ratkaisemiseen tarvittavia henkilötietoja.
    • Maksu- ja kuluttajariitatapauksissa henkilötietoja säilytetään, kunnes saatava on ratkaistu tai vanhentumisaika on päättynyt. Alkuperäisten kirjanpitotositteiden henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

     Rajoitukset

     • Jos tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä käsitellään lainvastaisesti, asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

     Vastalauseet

     • Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos hänellä on syytä uskoa, että hänen henkilötietojensa käsittelylle ei ole laillista perustetta.

     Poisto

     • Henkilötietojen poistamista varten asiakastukeen on otettava yhteyttä sähköpostitse. Poistopyyntöihin vastataan yhden kuukauden kuluessa, ja poistamisaika on määritelty. Pyyntöön annettavassa vastauksessa ilmoitetaan myös, mitä henkilötietoja ei poisteta, millä oikeusperustalla ja miksi.

     Siirto

     • Sähköpostitse lähetettyihin henkilötietojen siirtopyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa. Asiakaspalvelussa tunnistetaan henkilö ja ilmoitetaan, mitkä henkilötiedot on tarkoitus siirtää.

     Suoramarkkinointiviestit

     • Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut suostumuksensa tällaisten viestien vastaanottamiseen. Jos asiakas ei enää halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, hänen on valittava sähköpostin alalaidassa oleva linkki tai otettava yhteyttä asiakaspalveluun.
     • Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa alkuperäistä ja myöhempää käsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profilointi, ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse (tiedot on toimitettava selkeästi ja erillään muista tiedoista).

     Riitojen ratkaiseminen

     • Henkilötietojen käsittelyä koskevat riidat ratkaistaan asiakastuen kautta (info@revohka.fi).